توصیه هایی برای جلوگیری از حواس پرتی حین مطالعه یکی از مشکلات عدیده دانش آموزان و دانشجویان حواس پرتی حین مطالعه می باشد که بازدهی کار را به میزان زیادی کاهش می دهد. در ابرتازه ها با ما باشید تا نکاتی را برای جلوگیری از حواس پرتی هنگام مطالعه برای شما بیان کنیم.