حکایت مثنوی معنوی حکایت مثنوی معنوی
حکایت جالب پارسا یعنی وارسته از دلبستگی به دنیا, حکایت آموزنده, داستان و حکایت حکایت جالب پارسا یعنی وارسته از دلبستگی به دنیا, حکایت آموزنده در این مطلب از ابرتازه ها حکایت جالب پارسا یعنی وارسته از دلبستگی به دنیا را بیان می نماییم. برای استفاده از این مطلب با ما همراه باشید. پادشاهی دچار
حکایت آموزنده «استر و اشتر» حکایت آموزنده ، حکایت مثنوی معنوی ، حکایت «استر و اشتر» استری  و شتری با هم دوست بودند، روزی استر به شتر گفت: ای رفیق! من در هر فراز و نشیبی و یا در راه هموار و در راه خشک یا تر همیشه به زمین می‌افتم ولی تو به راحتی
حکایت آموزنده دعوای چهار نفر بر سر انگور حکایتی از مثنوی معنوی