حکایت های کوتاه حکایت های کوتاه
حکایت آموزنده شیخ کتک خور, حکایت جالب و خواندنی, حکایت دانشمند کتک خور حکایت آموزنده شیخ کتک خور, حکایت جالب و خواندنی در این مطلب از ابرتازه ها حکایت آموزنده شیخ کتک خور را بیان می نماییم. برای استفاده از این مطلب با ما همراه باشید. حکایت خواندنی دانشمند کتک خور مرحوم شیخ_جعفر_کاشف_الغطاء از بزرگ‏ترین
حکایت خیاط دزد, حکایت های مثنوی معنوی, داستان و حکایت حکایت خیاط دزد, حکایت های مثنوی معنوی در این مطلب از ابرتازه ها حکایت خیاط دزد از مثنوی معنوی را بیان می نماییم. برای استفاده از این مطلب با ما همراه باشید. قصه‌گویی در شب، نیرنگهای خیاطان را نقل می‌کرد که چگونه از پارچه‌های مردم
جهانگردی به دهکده ای رفت تا زاهد معروفی را زیارت کند ولی دید که زاهد در اتاقی ساده زندگی می کند. اتاق پر از کتاب بود و غیر از آن فقط میز و نیمکتی دیده میشد. جهانگرد پرسید : لوازم منزلتان کجاست ؟ زاهد گفت : مال تو کجاست ؟ جهانگرد گفت : من اینجا