حکم خواندن نماز با لحن چیست در این مطلب از ابرتازه ها حکم خواندن نماز با لحن را توضیح داده ایم. برای استفاده از این مطلب با ما همراه باشید. خواندن نماز با صدای بلند ٬ حکم خواندن نماز با لحن سوال: خواندن نماز با لحن چه حکمی دارد؟ «لَحْن‏» مصدر است، جمع آن‏ «أَلْحَان»‏ و