آیا می دانید شرایط قسم خوردن چیست؟ در این مطلب از ابرتازه ها شرایط قسم خوردن را توضیح داده ایم. برای آشنایی با این شرایط با ما همراه باشید. حکم قسم خوردن ٬ شرایط قسم خوردن قسم خوردن دارای شرایطی است، که شرح آن چنین است: ۱. کسی که قسم می‌خورد باید بالغ و عاقل باشد (و اگر