تغییر دادن نذر, نذر چیست, نذری دادن نذری دادن, تغییر دادن نذر در این مطلب از ابرتازه ها درباره حکم تغییر دادن نذر توضیحاتی را بیان می نماییم. برای استفاده از این مطلب با ما همراه باشید. آیا تغییر نذر جایز است؟ براى مثال کسى که نذر کرده در روز عاشورا، به مردم حلیم بدهد، آیا مى