نقاشی و شعر دلمشغولی های ساغر عزیزی در مورد ساغر عزیزی مطالب جالبی تهیه کرده ایم. ساغر عزیزی یک فروردین ماهی متولد شیراز است؛ بنابراین طبیعی است که بگوید دلمشغولی عمده اش گل و شعر است. در رشته کارگردانی سینما تحصیل کرده و از سال ۸۰ با فیلم «رنگ شب» فعالیت حرفه ای خود را آغاز