آشنایی با رسوم حیدری خوانی و کاسم سا مردم لرستان در این مطلب از ابرتازه ها درباره رسوم حیدری خوانی و کاسم سا مردم لرستان توضیحاتی داده ایم. با ما همراه باشید و با این رسوم آشنا شوید.  رسوم مردم استان لرستان در ماه رمضان  ماه رمضان در همه جای ایران مملو از آداب‌ و رسومی است و