حیوان آزاری عجیب در اینترنت متاسفانه چند سالی است که حیوان آزاری به یک تفریح برای مردم تبدیل شده است و افراد برای مشهور شدن در فضای مجازی روش های جدیدی را برای آزار حیوانات انتخاب می کنند.به تازگی نیز یک نوجوان فیلیپینی در صفحه شخصی خود عکسی را منتشر کرد که خشم مردم را