آنچه باید از برنج‌قهوه ای بدانید برنج‌قهوه ای نوعی از برنج است که در موقع جدا کردن سبوس و فراوری آن، از آتش و گرما کمک می گیرند و در نتیجه برنج رنگ قهوه ای و طعم دودی به خود می گیرد. در این مقاله از ابرتازه ها بیشتر با برنج قهوه ای آشنا می شوید.