خواص درمانی مصرف گیاه دم اسبی گیاه دم اسبی برای درمان مشکلات پوستی مانند اگزما و درماتیت مفید است دم اسب دو نوع ساقه هوایی دارد. ساقه‌ای که برنگ قرمز است و در اوائل بهار ظاهر می‌شود و دیگری ساقه نازک که برنگ سبز بوده و بعد از آن رشد می‌کند و مصرف طبی دارد.