آشنایی با فضیلت سوره مدثر در این مطلب از ابرتازه ها شما کاربران عزیز را با فضیلت سوره مدثر آشنا می نماییم. برای استفاده از این مطلب با ما همراه باشید. تفسیر سوره مدثر ٬ فضیلت سوره مدثر هفتاد و چهارمین سوره قرآن است که مکی و ۵۶ آیه دارد. «مدثر» از نام های رسول خداست