آشنایی با خواص درمانی شیرین بیان خاصیت شیرین بیان, خواص درمانی شیرین بیان, خواص گیاه شیرین بیان, شیرین بیان. شیرین بیان گیاهی است که برخلاف نامش تلخ است اما خواص فوق العاده ای دارد. حتماً شنیده اید که از این گیاه برای درمان سرفه استفاده می شود. هم اکنون نیز از این گیاه در ترکیب