کلم قمری کلم قمری و خواص آن کلم قمری سرشار از پروتئین است و می توان آن را جایگزین گوشت کرد