گیاه شاهدانه و خواص دارویی آن مصرف شاهدانه موجب تقویت سیستم ایمنی بدن و تنظیم هورمون‌ها خواهد شد  شاه‌دانه گیاهی یک ساله با برگ‌های قطره‌ای است. میوهٔ این گیاه ریز و روغنی بوده و خاصیت آرامش بخش دارد که از آن برای درمان نیز استفاده می‌شود. شاه‌دانه گیاهی یک ساله با برگ‌های قطره‌ای است. میوهٔ