انتقام خانم دکتر عاشق پیشه از مرد مورد علاقه‌اش اخبار حوادث,دکتر عاشق,خانم دکتر عاشق,انتقام از مرد مورد علاقه,مورد مورد علاقه.