به گزارش خبرآنلاین روزنامۀ لوموند، در گزارشی به معرفی خانم سمیه بلوچ زی، شهردار کلات پرداخته است. در این گزارش آمده است: خانم، جوان، سنی، بلوچ و مجرد؛ این پروفایل سمیۀ بلوچ زی است؛ خانمی که در نوامبر ۲۰۱۳ به عنوان شهردار کلات از توابع استان استان سیستان بلوچستان انتخاب شد. انتخاب این خانم ۲۶