مجری برنامه ۹۰ در ویژه برنامه قرعه کشی جام جهانی ۲۰۱۴ برزیل از مشکلات برای پخش مراسم سخن گفت. پخش مراسم قرعه کشی جام جهانی به برنامه ۹۰ و فردوسی پور سپرده شد و او نیز با دعوت از حاج رضایی، صدر، مهدوی کیا و نکونام به همراه محمدحسین میثاقی این برنامه را اجرا کرد.