وقتی یکی از بازیکنان تیم بیس بال “رد ساکس” امریکا در حال مصاحبه با خانم گزارشگر شبکه فاکس نیوز بود هیچکدام نمی‎دانستند که چند لحظه دیگر به یک سوژه جهانی تبدیل خواهند شد. به گزارش ابرتازه ها به نقل از پرداد، بعد از اتمام مسابقه میان دو تیم پرطرفدار “رد ساکس” . “تایگرز” خانم “اریکا