خانه سالمندان خانه سالمندان
چشم انتظاری همیشگی سالمندان امکانات فعلی جامعه ایران را به هیچ وجه برای سالمندان کافی و مناسب نمی‌داند و معتقد است دوران سالمندی در ایران‌ تحت تاثیر برخی باورهای فرهنگی و نبود امکانات مناسب عمومی، شرایط دشواری را پیش روی افراد قرار می‌دهد   شبیه یک داستان تخیلی است اما حقیقت دارد. مادربزرگم، بی بی،
ایجاد چیدمان مناسب در خانه برای راحتی سالمندان خانه ای که برای افرادی با حدود سنی ۵۰ تا ۶۰ سال مناسب است. یقینا زمانی که فرد به سن ۷۰-۸۰ سالگی می رسد دستخوش تغییراتی می شود که متفاوت است. مهم ترین و اولین اقدامی که باید در راستای ایمن سازی خانه برای سالمند انجام شود
برخورد با بی حوصلگی و کسلی سالمندان
تنهایی علت بیشتر مشکلات سالمندان
خوشحالی مادربزگ و پدربزرگ ها
انتظارات سالمندان از یک خانه خوب