به مناسبت نزدیک شدن ایام کریسمس به رسم همه ساله جشن کودکانه ای در کاخ سفید ترتیب داده شد و بچه های سربازان ارتشی خارج از مرزهای امریکا به کاخ سفید دعوت شدند. این جشن مخصوص خانواده های سربازان ارتشی مامور در خارج از امریکاست و در این جشن نمادین کودکان به خانواده اوباما در