یک خانواده خوب چه خصوصیاتی دارد؟ کودکان عاشق بررسی و اکتشاف هستند و این نکته، بخشی ضروری از چگونگی یادگیری آن‌هاست‎  ما از متخصصان رشد کودک سوال کردیم که کودکان بیش از همه از پدر و مادرشان چه می‌خواهند؟ پاسخ آنان موارد زیر بود: – رسوم و سنت‌های خانوادگی ایجاد کنید: داشتن رسوم و سنت‌های