کریستیانو رونالدو ستاره پرتغالی باشگاه رئال مادرید در زادگاهش مادیرا در پرتغال یک موزه فوتبالی را افتتاح کرد که در آن افتخارات و وسایل ورزشی اش را به نمایش گذاشته است. در این تصویر کریس رونالدو در کنار همسر ، پسر و مادرش قرار دارد. عکس مادر، پسر و نامزد کریس رونالدو