استفاده از تربت امام حسین (ع) چه آدابی دارد؟ در این مطلب از ابرتازه ها آداب استفاده از تربت امام حسین (ع) را توضیح داده ایم. برای استفاده از این مطلب با ما همراه باشید. تربت امام حسین (ع) ٬ تربت امام حسین از نگاه مراجع تقلید یکی از آداب و سنن در نزد شیعه