خبرنگار خبرنگار
روز خبرنگار ۱۷ مرداد روز خبرنگار ، شهادت محمود صارمی و روز خبرنگار
یک خبرنگار چینی که مشغول برگزاری مراسم ازدواج خود بود، با رخ دادن زلزله فورا به کار تهیه خبر مشغول شد. او بر خلاف دیگران که هنگام زلزله پا به فرار می گذارند، میکروفون خود را برداشت و به اتفاق تصویربردارش، شروع به تهیه گزارش کرد. این خبرنگار بی باک که چن یینگ نام دارد،
مسیب سروندی روزنامه‌نگار و مفسر ورزشی پس از صدور قرار تامین و آزادی موقت، از ایران خارج شده و درخواست پناهندگی کرده است.این خبرنگار ورزشی به عنوان کارشناس با برنامه ورزش از نگاه ۲ و شبکه جام جم همکاری می‌کرد. سروندی همچنین مجری رادیو جوان بود. معاونت سردبیری روزنامه هدف و دبیر سرویس ورزشی سایت