فضیلت ذکر یونسیه در این مطلب از ابرتازه ها فضیلت ذکر یونسیه را بیان کرده ایم. با ما همراه باشید و از این فضیلت بهره ببرید. ذکر یونسیه ٬ ذکر یونسیه چیست قرآن می فرماید که اگر انسان غمگینی به ذکر یونسی سرگرم باشد، قبل از اینکه از ما چیزی بخواهد ما غمش را برطرف می ‌کنیم