خجالتی بودن کودکان خجالتی بودن کودکان
آموزش رفتار با یک کودک گوشه‌گیر و خجالتی (به کودک برچسب خجالتی بودن نزنید)   شخصیت انسان در دوران کودکی از طریق بازی و تعامل و رابطه اجتماعی با همسالان و همبازی‌ها و دوستانش شکل می‌گیرد و طی این تعامل، خودش و عواطفش را می‌شناسد و الگوهای روابط بین فردی را می‌آموزد. به حالت نسبتا
کودک خجالتی با این روشها اجتماعی کنید احساس خجالت، یک واکنش طبیعی نسبت به افراد یا محیط‌های جدید است خجالت در واقع نوعی ویژگی شخصیتی در کودکان است، نه یک عیب و نقص که نیازی به دعوا و شرمندگی والدین داشته باشد.   این صحنه حتما برای‌تان آشناست؛ کودکی که در احوالپرسی‌های معمول روزانه با