خداحافظی تلخ مجری معروف با تلویزیون خداحافظی تلخ مجری معروف با تلویزیون
«فرزاد جمشیدی» با انتشار نامه‌ای برای همیشه از اجرا در سازمان صداوسیما خداحافظی کرد. فرزاد جمشیدی که در کارنامه خود ۲۰ سال همکاری با سازمان صداوسیما را دارد، با انتشار نامه‌ای برای همیشه از کار اجرا خداحافظی کرد. نامه فرزاد جمشیدی را در ادامه می‌خوانید: «هو الحلیم‌ الخبیر» سر سفره‌ چاشت صبحگاهی، مادرم چایی شیرین
خداحافظی تلخ مجری معروف با تلویزیون «فرزاد جمشیدی» با انتشار نامه‌ای برای همیشه از اجرا در سازمان صداوسیما خداحافظی کرد….