خداوند متعال خداوند متعال
سخنانی از امام موسی کاظم علیه السلام یاری رساندن ، صدقه دادن ، خشم ، حدیث از امام موسی کاظم
احادیثی از امام سجاد علیه السلام شب زنده داران ، مشکلات ، خداوند متعال ، سخنان امام سجاد