حکم خریدن کالای قسطی با قیمتی بیشتر در این مطلب از ابرتازه ها حکم خریدن کالای قسطی با قیمتی بیشتر را توضیح داده ایم. برای استفاده از این مطلب با ما همراه باشید. حکم خریدن کالای قسطی ٬ احکام دینی پرسش : حکم خرید ماشین قسطی که فروشنده مبلغی سود روی آن می کشد چیست؟ آیا