یکی از وسایلی که باعث می شود شما سلفی بهتر و با کیفیت تری بگیرید مونوپاد است، مونوپاد monopod از ترکیب دو واژه ی mono به معنای خویش و pod به معنای میله درست شده است. راهنمای خرید یک مونوپاد خوب این روزها واژه مونوپاد را زیاد می شنویم، و بسیاری از مردم به دنبال