دلایل هفت گانه خستگی دائم خستگی دائم و بیش از حد می‌تواند از علائم یک بیماری بسیار جدی‌ پزشکی باشد که قابل درمان است.