مطالبی برای جلوگیری از یکنواختی زندگی زناشویی در ۶ ماه تا یک سال اول زندگی مشترک همه چیز رمانتیک و عالی است اما با گذر زمان زندگی رنگ یکنواختی می‌گیرد اما این موضوع به این معنا نیست که شما دیگر عاشق هم نیستید … روزهای اول ازدواج‌تان را به‌خاطر آورید که چطور عاشق و دلباخته