خسیس بودن مرد خسیس بودن مرد
دعای مرگ آدم خسیس توسط زن و فرزند او مستجاب می‌شود بر شخص مالدار متمکن واجب است که بر عائله اش در مخارج وسعت بدهد وسعت دادن در مخارج عائله طبق فرمایش صریح امام رضا (ع) جزو واجبات دین اسلام است. پرهیز از اسراف و ریخت و پاش های مالی، جزو اصلی ترین توصیه هایی
با شوهر خسیس چگونه کنار بیاییم؟ در حقیقت مدیریت مالی همسرتان با رفتاری که شما صحیح می‌دانید و در گذشته تجربه کرده‌اید‌، فرق دارد و این به معنی خسیس بودن او نیست.