ویژگی‌ها و خصوصیات‌ کلی‌ متولدین‌ آبان‌ ماه‌: مصمم‌، قاطع‌، با اراده‌، پر قدرت‌، محکم‌ و نیرومند ،عاطفی‌، احساساتی‌، پراحساس‌ و شهودی‌ ، مقتدر، با نفوذ، قوی‌، جذاب‌، گیرا، پرشور و پرحرارت‌ ، پر شور و شوق‌ و مهیج‌ جنبه‌ منفی‌ شخصیت‌ متولدین‌ آبان‌ ماه‌: حسود، غیرتی‌، خشمگین‌ و غضب‌ آلود وسواسی‌ و بی‌اختیار تودار، پنهان‌