ازدواج‌ های فامیلی آمار بیماری های ژنتیکی نادر را افزایش می دهد با پافشاری خانواده‌ها با یکدیگر ازدواج کردند. خودشان هم ناراضی نبودند. آن‌ها حالا یک فرزند دچار معلولیت دارند. پزشکان گفته‌اند بیماری فرزند آن‌ها کاملا ژنتیکی و نتیجه یک ازدواج فامیلی است. کم نیستند زوج‌هایی که در شهرهای مختلف کشور به هردلیل همسری از