هخامنشیان, آثار هنر آشوری, هنر آشوریان آثار هنر آشوری, هنر آشوریان در این مطلب از ابرتازه ها تصاویر آثار هنر آشوری در موزه لندن را ارائه می نماییم. برای استفاده از این مطلب با ما همراه باشید. آشور نام دولتی باستانی است که در شمال بین النهرین قرار داشت. حدود چهار هزار سال پیش این