در جستجوی پدر (به اسپانیایی”Amarte asi” ) عنوان یک سریال تلویزیونی درام اسپانیایی زبان آمریکای لاتین(تلنولا) است. این سریال اولین سریال اسپانیایی زبان تلموندو است که درآرژانتین با بازی بازیگران مکزیکی و آرژانتینی فیلمبرداری شده است. این سریال داستانی خانوادگی دارد که درباره یک پسر بچه شش ساله است که به دنبال یافتن پدر واقعی خود است و