خلاصه دومین مناظره کاندیداها خلاصه دومین مناظره کاندیداها
خلاصه گزارش دومین مناظره انتخاباتی کاندیداهای ریاست جمهوری ( ۳ ) * محمد رضا عارف ششمین نامزدی است که به سوال اول دور دوم پاسخ می دهد…..
خلاصه گزارش دومین مناظره انتخاباتی کاندیداهای ریاست جمهوری ( ۲ ) *** ۳۷ : ۱۷ // سید محمد غرضی برای بیان دیدگاههای خود در جایگاه قرار گرفت…..
خلاصه گزارش دومین مناظره انتخاباتی کاندیداهای ریاست جمهوری