خلاصه داستان و عکس های سریال آرام می گیریم سریال آرام می گیریم, عکس های سریال آرام می گیریم, خلاصه سریال آرام می گیریم این سریال در ۴۲ قسمت ۴۵ دقیقه ای به روایت زندگی خانواده ای می پردازد که فرزندانش به دلیل زیاده خواهی، آرامش واقعی خود را فدای آرامش کاذب کرده و زندگی