هر آنچه که ۸ نامزد انتخابات ریاست جمهوری در مناظره اقتصادی بیان کردند دقایقی پیش نامزدهای انتخابات ریاست‌جمهوری یازدهم وارد استودیوی مناظره ها شدند و رسما از این استودیو رونمایی شد. در حال حاضر این مناظره در ساختمان سیما در حال برگزاری است و هر ۸ نامزد در این برنامه، برنامه‌های اقتصادی خود را ارئه