خلط گلو نشانه چیست؟ مصرف آنتی هیستامین برای بهبود خلط پشت بینی ناشی از سینوزیت مفید است غدد موجود در دیواره داخلی بینی، گلو، راه های تنفسی، معده و روده روزانه حدود یک تا دو لیتر خلط یا موکوس تولید می کنند. موکوس، ماده غلیظ و مرطوبی است که این قسمت های بدن را مرطوب