جایگاه انسان نزد خداوند پیدایش انسان تکامل انسان جایگاه انسان در این مطلب از ابرتازه ها درباره جایگاه انسان نزد خداوند توضیحاتی بیان می نماییم. برای استفاده از این مطلب با ما همراه باشید. جایگاه انسان نزد خداوند, خلقت انسان آیت‌الله ناصر مکارم شیرازی در تفسیر نمونه در بخش نکته‌ها ذیل آیه ۷۰ سوره مبارکه «اسراء» به جایگاه