نشانه‌های معمول خماری مانند حالت تهوع، حساسیت به نور، سردرد، درد ماهیچه‌ها، اسهال و کاهش مهارت‌های ذهنی همگی به خاطر تغییر در شیمی بدن ایجاد می‌شوند. غذا های مرثر در درمان خماری