آیا خمیردندان سفید کننده برای دندان ضرر دارد ؟ دوست دارید دندان‌هایتان سفیدتر باشند؟ همه دوست دارند. به همین دلیل ساده‌ترین راهی که به نظرشان می‌رسد، استفاده از خمیردندان‌های سفیدکننده است، اما آیا این خمیردندان‌ها به دندان‌های شما آسیب می‌زنند؟ کار خمیردندان‌های سفیدکننده فقط این است که لکه‌های روی سطوح خارجی دندان‌ها را که در