آیا خمیرهای بازی برای کودکان خطرناک است؟ در این مطلب از ابرتازه ها درباره خطرناک بودن خمیرهای بازی برای کودکان توضیحاتی را بیان نموده ایم. برای استفاده از این مطلب با ما همراه باشید. خمیر بازی کودکان ٬ خمیرهای بازی وزارت بهداشت کانادا در یکی از آخرین به‌روزرسانی‌هایش، توصیه مهمی به مردم کانادا ارائه کرده و گفته