خندیدن و ورزش, سلامت ذهنی سالمندان , اهمیت ورزش کردن, فواید ورزش کردن افزایش سلامت ذهنی سالمندان با تلفیق خندیدن و ورزش تحقیقات در دانشگاه ایالتی جورجیا نشان داده است تلفیق خندیدن با ورزش با شدت متعادل می‌تواند سلامت ذهنی افراد سالمند را افزایش دهد و انگیزه افراد برای انجام فعالیت فیزیکی را بیشتر کند.