روانشناسی خنده, لبخند مودبانه, شیوه خندیدن روانشناسی خنده, شیوه خندیدن هر گوشه از چهره و هر تغییر کوچکی در آن، یک دنیا راز را فاش می‌کند. کارشناسان معتقدند از شیوه خندیدن ما گرفته تا حرکات لب مان، همه و همه در گشودن این رازها موثرند. در این مطلب از ابرتازه ها درباره شخصیت شناسی افراد از