خواستگار خواستگار
انتقام هولناک مرد جوان از دختر مورد علاقه اخبار حوادث ؛ قتل دختر مورد علاقه بعد از شنیدن جواب منفی توسط خواستگار جوان در شیراز. وقتی خواستگار جوان فهمید دختر مورد علاقه‌اش دیگر نمی‌خواهد با او ازدواج کند، تصمیمی هولناک گرفت. نمی‌خواست او را در لباس عروس در کنار مردی دیگر ببیند. به همین خاطر
دلایل انصراف خواستگار ها چیست؟