درباره درخت بلوط در این مطلب از ابرتازه ها حقایق خواندنی درباره درخت بلوط اطلاعات جالبی را بیان می کنیم. برای استفاده از این مطلب با ما همراه باشید. شکل برگ درخت بلوط ٬ میوه درخت بلوط واقعیت هایی درباره درخت بلوط بلوط به جنس بلوط (Quercus) تعلق دارد که بیش از ۶۰۰ گونه مختلف از درختان